Forskningsarkivarie, folkminnen #loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

Fredrik Skott

Forskningsarkivarie, folkminnen

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

  • Förfrågningar om folkminnen
  • Myndighetsgemensamma frågor om etik och upphovsrätt
  • Myndighetsgemensamma frågor om register och digitalisering
  • Projektet Kampen om folktraditionen
  • Projektet Årets fester och livets högtider

Publikationer i urval

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 073-558 60 84

E-post: Fredrik Skott