• Huvudmeny

23 maj 2019

Ministern besökte Isof

Onsdag 22 maj gjorde kultur- och demokratiminister Amanda Lind ett studiebesök hos Isof i Uppsala. Ministern fick en visning av arkiv och lokaler och bjöds på en rik palett av exempel ur verksamheten.

Porträtt på Amanda Lind, som talar och gestikulerar.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har i många olika sammanhang lyft fram de frågor som Isof ansvarar för. Under den inledande fikastunden med myndighetens personal talade hon bland annat om sin syn på kulturarvens och språkens betydelse för samhällsutvecklingen och betonade att forskningen likväl som kulturen är beroende av offentligt stöd, men måste stå fri från politisk styrning. Hon uttryckte också hur värdefullt det är för henne att nu få en djupare förståelse för myndighetens verksamhet.

"Att kultur- och demokratiministern besöker oss och visar ett så stort engagemang för våra olika områden betyder förstås mycket för oss", säger Martin Sundin generaldirektör för Isof.

"Det är roligt att kunna presentera både den långsiktiga verksamhet som vi bedriver och visa hur vi arbetar med de nya uppdrag som myndigheten har fått inom både språk- och kulturarvsområdet under senare tid", fortsätter han.

Under sitt besök på Isof fick Amanda Lind göra flera djupdykningar i den breda verksamheten. Hon fick höra om så vitt skilda saker som likheten mellan clownskräck på 2010-talet och 1970-talets varulvar i Trelleborg, det äldsta belägget för namnet Amanda i Sverige, hur utländska efternamn förändras i en huvudsakligen svensk språkmiljö, vad det missförstådda ortnamnet Vedyxa egentligen betyder, hur berättelser om olika traditioner samlas in idag, hur myndigheten arbetar med de nationella minoritetsspråken och vad som är två de vanligaste språkfrågorna – och svaren!

Ministern hann även med att få en visning av arkivet. Personnamn var ett område som hon blev lite extra nyfiken på när hon fick bläddra i en låda med svenska medeltida personnamn. Hon fick också höra om de tusentals dialektord som samlats in och som är på god väg att bli Svenskt dialektlexikon, och om andra – ibland mer än hundraåriga – projekt som Isof jobbar med.

"Det finns något tryggt i att höra att allt inte måste ske så snabbt, utan att vissa projekt kommer att pågå långt in i framtiden", sa Amanda Lind.

Uppdaterad 23 maj 2019