• Huvudmeny

Språkkurser

Här hittar du länkar till några av alla de språkkurser som finns på nätet, både för svenska som andraspråk och övriga språk.

Svenska som andraspråk

Kurser i Sverige

Universitet och högskolor

Studieförbund

Svenska för invandrare (SFI)

Kurser utomlands

Nationella minoritetsspråk

Svenskt teckenspråk

Universitet och högskolor (för döva, hörselskadade och hörande)

Teckenspråk och svenska för döva/hörselskadade invandrare

Studieförbund (för hörande)

Distansutbildningar (för hörande)

Teckenspråk för föräldrar till döva eller hörselskadade barn

Övriga språk


Uppdaterad 23 oktober 2018